کانال تلگرام Oowalt disneyoO
۱۶۴ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام Oowalt disneyoO

یه چنل پر چیز میزای والت دیزنیبا هر روز بیش تر از 50تا فعالیتبرای تب @Oo_walt_disney_oOاگه درخواست دارین تو پیام ربات چنل بگین@anfn_botهشتگ مدیر#nstrwnتا وقتیmute هس لفت چراتولد کانال ۱۳۹۶/۴/۴ کوئین آنابالا