کانال های تبادلی

@PAYAABZAR_SJH
کانال تلگرام PAYA ABZAR S.J.H.
۱۵۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۵
۲۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام PAYA ABZAR S.J.H.

کانال پایا ابزار برای CNC - CAD/CAM و ابزار برشیsjhaghi@gmail.com

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!