کانال تلگرام دانشگاه آزاداسلامی شاهرود.روابط عمومی
۳.۹K نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام دانشگاه آزاداسلامی شاهرود.روابط عمومی

کانال رسمی اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرودارتباط بامدیر: @amir_hndارسال تبلیغات: @ADSiaushahroodشرایط تبلیغات: goo.gl/FehvyS www.iau-shahrood.ac.ir️ shahrood.azad.university@gmail.comsms:09392731122️02332396546


بالا