کانال تلگرام iran Bagua Kung fu
۲۹۹ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام iran Bagua Kung fu

امیر ذبیح مدرس کونگ فوی درونی باگوا.تای چی.چی کونگ....مسئول بخش باگواجانگ کمیته تای چی چوان و سبکهای درونی فدراسیون ووشو @baguachoanبالا