کانال تلگرام پریسانصری(زنان قدرتمند،ثروت ساز)
۱۸۵.۳K نفر
۹۵ بازدید

کانال تلگرام پریسانصری(زنان قدرتمند،ثروت ساز)

اطلاعات بیشتر از دوره هایحضوری و غیر حضوریارسال پیام به ای دی زیر:@seminaremasupportیا تماس با شماره:02188915004جهت برگزاری سمینار در شهرهای دیگرای دی زیر:@teymorimohsenبالا