کانال های تبادلی

@Pars_Airways_Virtual_Airlines
کانال تلگرام Pars Airways Virtual Airlines
۵۸۶ عضو
۱۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Pars Airways Virtual Airlines

مربی خوب پروازی کسی است که شما را طبق استانداردهای هوایی آموزش دهد.contact admin: @Seyed_Reza_Sajadi

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!