کانال تلگرام داروهای معنوی
۲۳۵ نفر
۱۴ بازدید

کانال تلگرام داروهای معنوی

لینک کانال⇦ https://t.me/joinchat/AAAAAEJ-579YwaGHelQ9Awدعا فراترازدایره زمان استاین ادعیہ وزیارات واذکار در واقع ابزار ووسائلے است ڪہ از لسان محبوبان خدا بیان شدہ.................................تاریخ تاسیس 95/11/29


بالا