کانال تلگرام Persian_Gamers
۴۰.۷K نفر
۳۸ بازدید
بازی و نرم افزار

کانال تلگرام Persian_Gamers

Creator:AmoSteve ️Group channel:https://t.me/joinchat/BpZcwjuxW1TUWv8g20WoRAتبليغات و تبادلات:️ @Dead_Noob ️بالا