کانال تلگرام Petro1 | پترو وان
۱۹۴ نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام Petro1 | پترو وان

@Petro1Oil توليدكننده :روغن موتورهای بنزینی روغن موتورهاي دیزلی روغن های دنده خودرویی ضد یخ روغن های صنعتی بااستفاده از روغن هاى پايه معدنى وسنتتيكـ٦٦٠٥٦٨٠٥-٦٦٠٩٩٨٦١-٦٦٠٩٩٨٥٤Www.petro1co.comبالا