کانال تلگرام انجمن علمی مهندسی عمران پرند
۱۵۲ نفر
۱۸ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام انجمن علمی مهندسی عمران پرند

اطلاع رسانی بازدیدها، کارگاه های آموزشی، کلاس های آموزشی، مسابقات علمی، همایش و سمینار و ... Admin: @hamedghodsnia@Mohammad_jabbari_7


بالا