کانال تلگرام لطفاً انسان باشید!
۱۲.۶K نفر
۲۷ بازدید

کانال تلگرام لطفاً انسان باشید!

انسان بودن زیاد سخت نیست.دو راه همیشه برای انسان باز است و آنها نیک و بد است.این موضوع را چه کسانی که به خدا اعتقاد دارند و چه آنهایی که اعتقادی به موجودیت خدایی واحد را منکر میشوند به صورت کلی اذعان میکنند که میتوان انسان بود.بالا