کانال های تبادلی

@PleaseBeHuman
کانال تلگرام لطفاً انسان باشید!
۱۲.۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۴۸ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام لطفاً انسان باشید!

انسان بودن زیاد سخت نیست.دو راه همیشه برای انسان باز است و آنها نیک و بد است.این موضوع را چه کسانی که به خدا اعتقاد دارند و چه آنهایی که اعتقادی به موجودیت خدایی واحد را منکر میشوند به صورت کلی اذعان میکنند که میتوان انسان بود.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!