کانال های تبادلی

@PoemCafe_Channel
کانال تلگرام کافه شعر
۱۱۳ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
۲۰ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام کافه شعر

در من فریادهای درختی ستخسته از میوه های تکراری !@PoemCafe_Channelگزیده اشعار عاشقانه ی فارسی.

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!