کانال های تبادلی

@PoliticalGeography
کانال تلگرام اخبار جغرافیایی- سیاسی
۵۴۴ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۶
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام اخبار جغرافیایی- سیاسی

کآنال به بررسی اخبار جغرافیایی شامل اطلاع رسانی نشستها،همایش ها و تازه های نشر اختصاص دارد.گرایش جغرافیای سیاسی درکانون توجه است.ارائه پیشنهاد به مدیران:@Sorna_y_iran

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!