کانال تلگرام Positive Energy
۳۳۲ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام Positive Energy

انرژی مثبت چیزیه که اگه با یکی دیگه تقسیمش کنین بجای اینکه نصف بشه دو برابر میشه


بالا