کانال تلگرام PRACTICAL COURSE
۴۶۰ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام PRACTICAL COURSE

آموزش کاربردی نرم افزار ArcGISمنبع اطلاعات شهرسازیافزایش مهارت های نرم افزاری شهرسازی، برنامه ریزی شهری، نقشه برداری، Rs ،GISتماس:@NaderiMehdiEmail: practicalcourse@yahoo.com


بالا