کانال های تبادلی

@Psoraty
کانال تلگرام ترانه سرا ️
۲۱۳ عضو
۳۳ بازدید
مشاهده کانال
موسیقی

کانال تلگرام ترانه سرا ️

عشق یعنی:مخاطب به مخاطب همه را رد کنی ناگهان بر سر یک اسم کمی مکث کنیمتـݧ ها و اهنگـہـاے خـود را در ڪانـال‍ ما با اسـم‍ خودتـان قـرار دهید.Adm@Pershia_soraty

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!