کانال تلگرام ترانه سرا ️
۲۱۳ نفر
۲۲ بازدید
موسیقی

کانال تلگرام ترانه سرا ️

عشق یعنی:مخاطب به مخاطب همه را رد کنی ناگهان بر سر یک اسم کمی مکث کنیمتـݧ ها و اهنگـہـاے خـود را در ڪانـال‍ ما با اسـم‍ خودتـان قـرار دهید.Adm@Pershia_soraty


بالا