کانال های تبادلی

@Q_hamedani
کانال تلگرام دیدبان انقلاب اسلامی
۶.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام دیدبان انقلاب اسلامی

مرکز مطالعاتی و جریان سازیقرارگاه دانشجویی #شهیدهمدانیما با هیچ کس عقد #اخوت نبسته ایمحتی با شما #مسول_محترممعیار ما فقط #مانیفست اصلی #انقلاب است

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!