کانال تلگرام Qalandar
۵.۱K نفر
۱۵ بازدید

کانال تلگرام Qalandar

از تن بی سر چه ترسانی مرا ، من قلندر زاده ام داد از فراقInsta : Alielenorrبالا