کانال تلگرام رادیو مسجد
۵۰۲ نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام رادیو مسجد

آدرس مدیر کانال رادیو مسجد، جهت ارسال نظرات @mostafa_mostofiبرای دریافت فایلهای صوتی و تصویری سخنرانی های منتشر شده در رادیو مسجد به سمعی و بصری پایگاه مقاومت شهید آیت الله مدنی (ره) و آقای ابوالفضل رضایی مراجعه فرمایید.


بالا