کانال تلگرام | رسم رفاقت |
۷.۸K نفر
۲۹ بازدید

کانال تلگرام | رسم رفاقت |

با رفاقت هم میشه به خدا نزدیک شد، اما رفیقی که خدا برامون انتخاب کنه . . .@khamenei_irارتباط با خادم کانال: @Tehrani_irصفحه اينستاگرام رسم رفاقت: Instagram.com/RasmeRefaghatبالا