کانال تلگرام روانشناسی
۳۸۲ نفر
۴۴ بازدید
روانشناسی

کانال تلگرام روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی محمدرضا حسن پور..این کانال در سامانه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیده است ..جهت بررسی صحت لینک شناسنامه،لینک زیر بایستی شما را به کانال موضوع این شناسنامه انتقال دهدhttp://t.me/itdmcbot?start=ravannewبالا