کانال تلگرام اشعار ناب مذهبی
۱.۵K نفر
۲۰ بازدید
ادبیات مذهبی

کانال تلگرام اشعار ناب مذهبی

يارب اگر نگذرى ازجرم و گناهم چه كنم؟ندهےگر،به در خويش پناهم ،چه كنم؟گر برانےو نخوانےوكنےنوميدمبه كه روےآرم وحاجت زكه خواهم ،چه کنم؟بارالها كرمے،مرحمتے؟امدادےكاروان رفته ومن مانده به راهم چه كنم؟ @Ahlesonnatt


بالا