کانال تلگرام ستاد مردمی اجتماعات مهدوی
۳۹۸ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام ستاد مردمی اجتماعات مهدوی

این ستاد جهت ایجاد،توسعه،ترویج و ارتقاء اجتماعات مهدوی واخبارآن تشکیل شده استاینستاگرام http://instagram.com/_u/setad313.irپل های ارتباطی :@Hoes310@setade313@cybersetadموجیم که آسودگی ما عدم ماست ...


بالا