کانال تلگرام پٰاسخْ به مسٰائل شرْعی
۶K نفر
۱۳ بازدید

کانال تلگرام پٰاسخْ به مسٰائل شرْعی

ازکارشناس خودتان سؤال نماییدـــــــــــــــآیت الله وحید ، صافی ، مکارم ، فیاض@S_A_hashemi65ــــــــــــــآیت الله سیستانی و محقق کابلی@S_H_hashemi69ــــــــــــآیت الله خامنه ای @foroghi110 ــــــــــــــ⏰تبادلات :@S_A_hashemi96


بالا