کانال های تبادلی

@SH_E_pasokh
کانال تلگرام پٰاسخْ به مسٰائل شرْعی
۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۱/۲
۳۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام پٰاسخْ به مسٰائل شرْعی

ازکارشناس خودتان سؤال نماییدـــــــــــــــآیت الله وحید ، صافی ، مکارم ، فیاض@S_A_hashemi65ــــــــــــــآیت الله سیستانی و محقق کابلی@S_H_hashemi69ــــــــــــآیت الله خامنه ای @foroghi110 ــــــــــــــ⏰تبادلات :@S_A_hashemi96

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!