کانال های تبادلی

@SME_TABRIZ
کانال تلگرام انجمن علمی ساخت و تولید دانشگاه تبریز
۲۷۶ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲۷
۵۱ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام انجمن علمی ساخت و تولید دانشگاه تبریز

اطلاع رسانی گارگاه های آموزشیبازدید هاسمینار های آموزشیمسابقاتجزوات درسینمونه سوالات امتحانیو... ارتباط با انجمن ساخت و تولید:@Sakhtotolid93+98 914 567 7622

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!