کانال تلگرام انجمن علمی ساخت و تولید دانشگاه تبریز
۲۷۶ نفر
۳۶ بازدید

کانال تلگرام انجمن علمی ساخت و تولید دانشگاه تبریز

اطلاع رسانی گارگاه های آموزشیبازدید هاسمینار های آموزشیمسابقاتجزوات درسینمونه سوالات امتحانیو... ارتباط با انجمن ساخت و تولید:@Sakhtotolid93+98 914 567 7622بالا