کانال تلگرام شاره که مسنه
۴.۶K نفر
۱۹ بازدید

کانال تلگرام شاره که مسنه

سنه شاره که م شاری شیرینم بیشکه ی له دایک بوون هه لورک ژینمشارەکەم سنه در تلگرام و ...پیج دیگری ندارد@ARSHIAapiبالا