کانال تلگرام طب سنتی و ڳیاهان دارویی
۱۶K نفر
۸۰ بازدید
پزشکی و طب

کانال تلگرام طب سنتی و ڳیاهان دارویی

ٺبادڸ و تبلیغ@chehreh_lidaرباٺ:@samamherb_bot.بالا