کانال تلگرام انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران
۱.۴K نفر
۴۷ بازدید
علم و فناوری

کانال تلگرام انجمن علمی مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران

انجمن علمي مهندسي شيمي و پليمردانشگاه تهرانارتباط با انجمن علمي :@sacheng_ut@m_m_samadi@aliiifaramarziاينستاگرام:http://instagram.com/sacheeng_utسايت رسمي:http://sache-ut.irبالا