کانال تلگرام ساخت و تولید
۱۷.۳K نفر
۲۳ بازدید

کانال تلگرام ساخت و تولید

اهداف کانال: روشهای ساخت٬ تولید ملی،حمایت از سرمایه داخلی،مدیریت چرخه‌ی تولید هر روز با یک فیلم مهندسی ساخت و تولید1-1-297479-61-3-1 ارسال تصاویر و سوژه های مهندسی تبلیغاتAdmin : @Manufacturing_engبالا