کانال تلگرام سلام
۷۹.۴K نفر
۶۰ بازدید

کانال تلگرام سلام

دوباره آمده ایم با تکیه بر همان عهد پیشین با مردم..........⁦️⁩دانستن حق مردم است................. #سلام؛برای همه #ایرانیان@salam_news..........#leave_channel..............


بالا