کانال تلگرام کمپین صلوات
۳۶۵ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام کمپین صلوات

ختم ميليونى صلوات، هديه به پدران و مادران آسمانى ، رفع گرفتارى ها، شفاى بيماران و حاجت همه جوانان و حاجت مندان.التماس دعاى خير براى همه


بالا