کانال تلگرام کتابخانه ترویج محصول سالم
۱۶۱ نفر
۱۶ بازدید
کتاب و کتاب خوانی

کانال تلگرام کتابخانه ترویج محصول سالم

کتابی بصورتPDF بدوستانتان اهداکنید.باخلاصه ای ازمتن ویا عکسی از روی جلد که هر موضوعی رامیتواندشامل شود.ولی ما محورمون بیشتر حوزه اقتصاد، مدیریت و سلامت هست مزین به ادبیات پارسیوالبته باحفظ حقوق مؤلفhttps://t.me/joinchat/AAAAADvGC4JcWqF36Tto3Aبالا