کانال های تبادلی

@SarangVideoTEFLChannel
کانال تلگرام SarangVideoTEFL-Ch
۷.۵K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱
۴۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام SarangVideoTEFL-Ch

@MahboubMasboughiکد شامد و فعالیت کارشناسی از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامیhttp://shamad.saramad.ir/_layouts/ShamadDetail.aspx?shamadcode=1-1-69739-61-4-4 © Copyright 2017 by Mahboub Masboughi- All rights reserved.محبوب مسبوقی -مدرس زبان انگلیسی

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!