کانال تلگرام انتی صهیونیست
۲.۵K نفر
۸ بازدید

کانال تلگرام انتی صهیونیست

ارتباط با مدیر : @dtabahttps://t.me/joinchat/AAAAADvkH3KiHXBUGWGqNAکانال انتی صهیونیست @sarbaze110شیعه سلفی= #شیعه_سلفیسنی سلفی وهابیت= #سنی_سلفی_وهابیتصهیونیزم = #صهیونیزمیهود شناسی= #یهود_شناسی


بالا