کانال تلگرام پروردگارم الله
۱۰.۹K نفر
۴۸ بازدید

کانال تلگرام پروردگارم الله

️ بگو:« اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید️تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده مهربان است.»آل عمران/31نشر و کپی کلیه مطالب حلال می باشد انتشار دهید صدقه جاریه خواهد بودبالا