کانال تلگرام گاه نگارهای سیدمجتبی
۳۰۷ نفر
۱۰ بازدید

کانال تلگرام گاه نگارهای سیدمجتبی

محل انتشار دیدگاه های سیدمجتبی ناوندی، سردبیر اسبق روزنامه ایرانارتباط با من:@MojtabaNavandiاینستاگرام:https://www.instagram.com/navandiبالا