کانال تلگرام شیخ نخودکی اصفهانی
۱۱۶.۲K نفر
۶۰۸ بازدید

کانال تلگرام شیخ نخودکی اصفهانی

‌ ‌ ﷽ ختـم های یـس و ختم های دیگر و حاجت روایی های کانال رابدون لینک کانال چه در سایت ها یا کانال ویا گروه ها انتقال دهید شرعـا حــرام استعزیزانی که فقط حاجت گرفتن مراجعه کنند و فقط کلمهحاجتارسال شودآی دی جهت حاجت گرفتها


بالا