کانال تلگرام اطلاع رسانی معماری و شهرسازی دانشگاه شمال
۲۸۹ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام اطلاع رسانی معماری و شهرسازی دانشگاه شمال

انجمن علمی معماری و شهرسازی دانشگاه شمالارتباط با كانال:@nima_mazdaki@SOUR3N4@sepehrdaeiلینک پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/anjoman_memari_shomal/ تاریخ تاسیس کانال: 8مهر 94


بالا