کانال تلگرام SMARTاسمارت بورس
۱۷.۳K نفر
۴۸ بازدید

کانال تلگرام SMARTاسمارت بورس

گروه بورسی تحلیلی اسمارت_کارگزاری فارابیتحلیل, معاملات استراتژیککانال آموزشی بورس از آغاز, طرز ورود و اخذ کد بورسی:@Smart_Starterتعرفه تبلیغات:@Ads_Smart مدیریت تبادل و تبلیغات:@Mahsaa2420مدیریت کانال; مهندس رضا محب زاده:@Reza_Mohebzadeh_si


بالا