کانال های تبادلی

@Startuping_ir
کانال تلگرام startuping.ir
۴.۸K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۲
۲۶ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام startuping.ir

مدیریت کارآفرینی ، مهارتهای فردی کارآفرینان ، اخبار رویدادها و ...وبسایت: www.startuping.irارتباط: @Animooss

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!