کانال تلگرام دفاع شخصی
۲۷۶ نفر
۱۷ بازدید

کانال تلگرام دفاع شخصی

شعارما:با اموختن فنون دفاع شخصی بادیگارد خود و خانواده خود باشید.توسط استادان نوروزیادمین:@Street_fighter_creator@Street_fighter_admin@Street_fighter_admin_2


بالا