کانال تلگرام سیم و زر
۲۵۰ نفر
۱۸ بازدید

کانال تلگرام سیم و زر

کانال أدبی، قرآنی و روایی؛ سیم و زر تطبیق أبیات شعری با آیاتقرآنی و روایات ائمه أطهار(ع) @TarikhEslamبالا