کانال های تبادلی

@SoftE
کانال تلگرام Software Engineering
۲۹۲ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۳
۳۰ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام Software Engineering

Everything about Software Engineeringهمه چیز در حوزه مهندسی نرم افزارhttp://hashemi.eitd.ir/

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!