کانال های تبادلی

@TameSheer
کانال تلگرام طعم شعر
۴۲۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۹
۲۳ بازدید
مشاهده کانال
ادبیات

کانال تلگرام طعم شعر

تنها سپاس از عشق خودکار استــــدنیا به شاعرها بدهکاراستــــــ

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!