کانال تلگرام طنزکده مش رحیم
۱۴۵ نفر
۲۲ بازدید

کانال تلگرام طنزکده مش رحیم

این کانال بر پایه هنجارهای جامعه بنا شده استدرخواست تبلیغ رایگان نکنید تبلیغاتhttps://telegram.me/joinchat/A0ayAD7uZU7SiYFWeTbKRwتبادل با کانالهای بالای 800 عضو@Saman_Rasoli ..............................#Leave_Chanelبالا