کانال تلگرام هۅای دۅنف∞ره
۱۱۷ نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام هۅای دۅنف∞ره

_هَر چیز عـِشقٌولانِـهـ هَستـ_با عِشْقـِتـ بیا تٌو_ڪٌپے با ذِڪـر مَنْبـَع_خــاص بٌودَنـ کارِ مـــاست_چَنــ روز بِمونـ خٌوبـــ نَبوْد بٌروįð çħαηɛʟ@texttwo_مَرجَعــ تَقلْیډِ خِعلېادرخواستی هاتون و بگین@texttwoo


بالا