کانال های تبادلی

@Texttwo
کانال تلگرام هۅای دۅنف∞ره
۱۱۷ عضو
۲۲ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام هۅای دۅنف∞ره

_هَر چیز عـِشقٌولانِـهـ هَستـ_با عِشْقـِتـ بیا تٌو_ڪٌپے با ذِڪـر مَنْبـَع_خــاص بٌودَنـ کارِ مـــاست_چَنــ روز بِمونـ خٌوبـــ نَبوْد بٌروįð çħαηɛʟ@texttwo_مَرجَعــ تَقلْیډِ خِعلېادرخواستی هاتون و بگین@texttwoo

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!