کانال های تبادلی

@TheBestMind
کانال تلگرام ذهن برتر
۸۳۸ عضو
۲۳ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام ذهن برتر

دنبال ذهن برتر باش موفقیت خودش دنبالت می آیدهرکس قادر باشد قابلیت تملک کل ذهنش را بدست آوردقابلیت تملک هرچیز دیگری را در دنیا می تواند بدست آورد.اندرو کارنگی..................Be@MSaghi8

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!