کانال های تبادلی

@The_secret_of_life
کانال تلگرام باشگاه تغییر و تحول فردی
۶K عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۷/۱۰
۷۷ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام باشگاه تغییر و تحول فردی

سادات اعلايي نتوركربنيانگذارراززندگيمربي مديريت تغييرو تحول سخنران بزرگترين همايش ايران عضو اكادمي سخنوران حرفه اي برايان تريسيكارشناسي ارشد E.M.B.A٠٢١٨٨٩٤٥٥٢٦

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!