کانال تلگرام باشگاه تغییر و تحول فردی
۶.۲K نفر
۴۵ بازدید

کانال تلگرام باشگاه تغییر و تحول فردی

سادات اعلايي نتوركربنيانگذارراززندگيمربي مديريت تغييرو تحول سخنران بزرگترين همايش ايران عضو اكادمي سخنوران حرفه اي برايان تريسيكارشناسي ارشد E.M.B.A٠٢١٨٨٩٤٥٥٢٦بالا