کانال تلگرام イεメイ
۱۰ نفر
۱۲ بازدید

کانال تلگرام イεメイ

﷽Crt: @Emir_izadi ‌‌ ‌‌‌‌‌ #انتقادات_و_پیشنهادات ‌‌ @Text96dep‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌#اما...‌‌‌‌ #イεメイ#vσɨcε#vɨdεo#ℳʊsic‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌@thislove ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌@turkmen_eilim لفت نده #muteکن!‌ ‌بالا