کانال های تبادلی

@Thislove
کانال تلگرام イεメイ
۱۰ عضو
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۳۹ بازدید
مشاهده کانال

کانال تلگرام イεメイ

﷽Crt: @Emir_izadi ‌‌ ‌‌‌‌‌ #انتقادات_و_پیشنهادات ‌‌ @Text96dep‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌#اما...‌‌‌‌ #イεメイ#vσɨcε#vɨdεo#ℳʊsic‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌@thislove ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌@turkmen_eilim لفت نده #muteکن!‌ ‌

آیا این مطلب مفید بود؟

کانال خود را رایگان در گرام یاب ثبت کنید

ثبت می کنم!