کانال تلگرام Tikmedaş️
۳.۲K نفر
۱۱ بازدید

کانال تلگرام Tikmedaş️

کانال تیکمه داشصفحه اینستاگرام ؛instagram.com/tikmedashفیس بوک ؛https://www.facebook.com/tikmedashتلگرام ؛@Tikmedash▪ارسال ️اخبار و عکسهای شما▪️پیشنهادات و انتقادات ▫️ از طریق @bahman_salimi_adl@Tikmedashliبالا